Du kan ladda hem Visa-versionen av DISGEN och släktdatabasen här.

Du kan även ladda hem en GEDCOM-fil av släktdatabasen här.

 Se också släkthemsidan för Ahlander-Petersson: http://www.alkottebo.se/Ahlander-Petersson/

Programmet Dg8Visa

Backup-kopia på släktdatabasen (2020-04-16)

Backup-kopia på släktdatabasen (2017-09-28)

Backup-kopia på släktdatabasen (2007-06-20)

Denna Backup-fil kan läsas in i Visa-versionen av DISGEN-programmet. Se instruktioner nedan. VARNING! Använd inte denna om du redan har data i DISGEN. Befintliga data skrivs över!

Släktdatabasen i GEDCOM-format (2017-08-19)

Denna GEDCOM fil kan importeras i DISGEN-programmet, om du redan har en släktdatabas i DISGEN-programmet. Se länk nedan till instruktioner på DISGENs hemsida.

Exempel

Exempel på vad man kan göra i DISGEN.

 

Om du klickar på någon av länkarna ovan så får du upp dialogrutan nedan.
Klicka på Spara och välj var filen ska sparas.

Alternativt högerklicka på en länk, och välj "Spara länk som..."

Vilket som fungerar bäst beror på vilket operativsystem du använder

Ladda hem programmet, släktdatabasen samt instruktionerna och läs hur uppackning och installation ska göras.
Program och databas är zippade för att ta mindre plats.
WinZip eller liknande program behövs för att packa upp filerna.

wpe1.jpg (19695 bytes)

 

Instruktioner hur man importerar personer från en GEDCOM-fil

 För information om hur man importerar personer från en GEDCOM-fil: https://www.dis.se/gedcom-import

 

 

Instruktioner hur man installerar Visa-versionen av DISGEN samt hur man läser in en säkerhetskopia av databasen

Hämta filen DG-Visa.zip och databas-filen (tex. dg070620.zip) från hemsidan:

Följ instruktionerna ovan hur man laddar hem filerna.

 Packa upp programmet DG-Visa.zip

 1. Packa upp filen med WinZip, WinRar eller liknande program
 2. När DG-Visa.zip packas upp läggs filerna ev. i en mapp som heter DG-Visa
 3. (Man kan bränna en skiva med innehåll enligt nedan om man vill)

 

 

 

 

 

 Installation av programmet

 1. Starta programmet Setup.exe
 2. Om man är en normalanvändare så svarar man OK på alla installationsfrågor tills installationen är klar.

 Starta programmet och läs in säkerhetskopian

 1. Starta programmet DgVisa 8.1 som finns som en ikon på skrivbordet
 2. Välj knappen ”återläs” i startmenyn
 3. Välj Fritt vald enhet under återläs säkerhetskopia
 4. I rutan - Säkerhetskopia från enhet – Välj disk där backup-filen ligger (dg070620.zip)
 5. I rutan - Välj katalog – Dubbelklicka på biblioteket med backup-filen (070620)
 6. I rutan – Välj fil – Markera dg070620.zip
 7. Klicka på knappen återläs och bekräfta alla frågor med Yes/ja
 8. När inläsningen är klar, klicka OK och stäng Säkerhetskopieringsfönstret

 öppna databasen

 1. I huvudmenyn, klicka på Arkiv högst upp till vänster
 2. Välj – Byt arkiv
 3. Markera – Alla – i listan av befintliga arkiv och tryck OK
 4. Markera tex. Flock 10 Edman och tryck OK och svara OK på informationsfrågan
 5. Nu är informationen i släkt-databasen tillgänglig och man kan klicka sig runt och titta på informationen.

 Nästa gång programmet startas är alla inställningar klara och man kommer åt informationen direkt.

 För mer information om programmet DISGEN se: http://www.dis.se/

Det finns också en manual med i paketet: Manual Dg8Visa 060210.pdf

  

Anvisningar för hur man byter släktdatabasen till en nyare

Förhoppningsvis kommer det nyare versioner av databasen med mer information i. Då kommer nyare backupfiler att finnas på hemsidan www.alkottebo.se/Data/Ladda_hem.htm.

För att byta databasen i Visa-versionen av DISGEN så är det enklaste sättet att avinstallera programmet och installera det igen. (Man kan nämligen inte läsa in en backup mer än en gång i den här versionen)

Avinstallera Dg8Visa

 1. öppna kontrollpanelen och välj - Lägg till eller ta bort program
 2. Markera DgVisa och välj – Ta bort (radera)

Installera programmet igen enligt ovan och läs in den nya databasen enligt ovan.